نقشه ی اتوکد مشخصات چراغ های روشنایی و جزییات نصب آن ها مطابق استاندارد نشریه ی ۳۹۳

نقشه اتوکد جزییات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان مطابق استاندارد نشریه ی ۳۹۳  شکل تیپیکال چراغ های مورد استفاده در ساختمان جزییات نصب چراغ ها مشخصات فنی لامپ های رشته ای استاندارد مشخصات فنی لامپ های فلورسنت استاندارد   مشخصات فنی لامپ های فلورسنت U شکل  مشخصات فنی لامپ های متال هالید مشخصات فنی لامپ های بخارجیوه مشخصات فنی لامپ های ترکیبی مشخصات فنی لامپ های بخارسدیم فشار قوی   مشخصات فنی لامپ های بخارسدیم فشار ضعیف  مشخصات فنی لامپ های کامپکت کلاسیک   تعداد نقشه: ۱ فایل ۲۳ پلان   …

آخرین دیدگاه‌ها