دانلود فایل اتوکد ویلای دو طبقه (۲۳۰ متر مربع)


این فایل اتوکد شامل  ویلای دو طبقه (۲۳۰ متر مربع)  در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد.  که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید فایل زیر شامل مواد زر است :  طرح اصلی طرح طبقه همکفپلان طبقه اول نمای جلو (ارتفاع) ، ونمای طرفین    …

آخرین دیدگاه‌ها