فایل اکسل مقیاس سنجش افکار خود کشی بک(Beck suicide Scale Ideation) (BSSI)


مقیاس سنجش افکار خود کشی بک ،یک ابزار خود سنجی ۱۹ سوالی می باشد. این پرسشنامه به منظور آشکار سازی و اندازه گیری شدت نگرش ها رفتارها و طرح ریزی ها برای ارتکاب به خودکشی در طی هفته گذشته تهیه شده است مقیاس بر اساس ۳ درجه ۰ تا ۲ تنظیم شده است. نمره کلی فرد بر اساس جمع نمرات محاسبه می شود که از ۰ تا ۳۸ قرار دارد .سئوالات مقیاس مواردی از قبیل آرزوی مرگ ،تمایل به خودکشی به صورت فعال و نا فعال مدت و فراوانی افکار خودکشی احساس کنترل برخود،عوامل خودکشی و میزان فرد جهت اقدام به خودکشی را مورد سنجش قرار می دهد.در آزمون افکار خودکشی بک ۵ سئوال غربالگری وجود دارد ،بدین صورت که اگر پاسخ ها نشان دهنده ی تمایل به خود کشی فعال یا نا فعال باشد،سپس آزمودنی بایستی ۱۴ سئوال بعدی را نیز ادامه دهد. مدت زمان تکمیل پرسشنامه بطور متوسط ۱۰ دقیقه می باشد.در مقیاس بک برای شناسایی میزان افکار خودکشی فرم خاصی تهیه نشده است ولی از نظر محتوای سئوالات می توان خطر خودکشی را به شرح زیر تعیین کرد: نمره ۰تا ۵ داشتن افکار خودکشی که در فایل بصورت آبی نمایش داده می شود. عبارت :low Risk نمره ۶ تا ۱۹ آمادگی جهت خودکشی که بصورت …

مشخصات

دانـــــلود

  • 51 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها